XIV PIESZA PIELGRZYMKA Z WARSZAWY DO OSTRÓWKA

       Podziękowania i zdjęcia

 

W tym roku jak i przed rokiem pielgrzymi przeszli etap warszawski w ciszy, a od Kobyłki już nieco głośniej - pośród wspólnej modlitwy, nauk i rozmów. Dziękujemy najpierw Panu Bogu, za ten czas, za wytrwałość i siły mimo silnych opadów deszczu    w nocy. Ogromne słowa podziękowania kierujemy do wszystkich Księży i Biskupów naszej Diecezji i Archidiecezji, a szczególnie do Ks. Bpa Romualda - za obecność, błogosławieństwo oraz za zaufanie. Bóg zapłać!

 

Dziękujemy ogromnie Ks. Parałatowi Stanisławowi Markowskiemu, za jego ogromną pomoc oraz obecność w Ostrówku i w parafii. Słowa wdzięczności kierujemy w szczególności do kapłanów, dziękujemy ks. Marcinowi Łukasiewiczowi – za trud organizacji oraz ks. Rafałowi Miękusowi i ks. Tadeuszowi Siewko za wsparcie organizacyjne i wspólne piegrzymowanie, a także wszystkim kapłanom i parafiom przez teren których przechodziliśmy. Pamiętaliśmy, jak co roku w modlitwie o ś.p. ks. Prałacie Janie Andrzejewskim - wielkim dobroczyńcy naszej pielgrzymki. Dziękujemy wszystkim kapłanom i wiernym gdzie odpoczywaliśmy:

 • Krzysztofowi Stosurowi, kustoszowi Sanktuarium Św. Faustyny w Warszawie, księżom i parafianom,
 • Stanisławowi proboszczowi par. Matki Bożej z Lourdes w Warszawie, kapłanom, siostrom i parafianom,
 • Dariuszowi Korbikowi proboszczowi par. Św. Trójcy w Ząbkach, księżom i parafianom,
 • Pawłowi Sołowiejowi proboszczowi par. Św. Matki Teresy z Kalkuty i parafianom,
 • Grzegorzowi Mioduchowskiemu proboszczowi, par. Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie, Ks. Prał. Zygmuntowi Podstawce, kapłanom i parafianom,
 • Witoldowi Gajdzie, proboszczowi par. Matki Bożej Częstochowskie, Dziekanowi Wołomińskiemu, kapłanom,                    i parafianom za śniadanie,
 • Adamowi Ścisłowskiemu, proboszczowi par. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach, kapłanom i parafianom,
 • Fabianowi Powale, kapłanom i parafianom za obiad.
 • Ogrome podziekowanie kierujemy do Pani Jadwigi, Pani Lilianny i Pana Zbyszka. Wiemy, że gdyby nie wasze zaangażowanie, determinacja, ta pielgrzymka kiedyś, wiele lat temu by nie wyruszyła. Dziękujemy!
 • Wielkie słowa podziękowania kierujemy do wszystkich śpiewających, grających, porządkowych, medycznych, Pani Dokto oraz tych którzy zabezpieczali naszą wędrówkę, a więc do policji, do strażaków i wszelkich służb patrolujących nas na drodze, a także wolontariuszy za perfekcyjną obsługę.
 • Ogromną wdzięczność kierujemy, jak co roku do wszystkich władz gminnych, powiatowych, samorządowych, poszczególnych miejscowości i szczebli. Dziękujemy Panu Staroście Powiatu Wołomińskiego Adamowi Lubiakowi z małżonką Panią Katarzyną - Radną Sejmiku Mazowsza; Pani Hannie Skrzypczak - Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Powiatu; Panu Kazimierzowi Rakowskiemu - Radnemu Powiatu.
 • Dziękujemy Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Iwonie Świebiodzie za pomoc, nagłośnienie, a także Piotrowi Jastrzębskiemu za obsługę nagłośnienia.
 • Ogromnie dziękujemy wszystkim parafianom Ostrówka, Lipki, Krzywicy, Tułu, Karolewa a szczególnie osobom, które pomogły Siostrom Jezusa Miłosiernego i zaangażowały się w przygotowaniu terenu i przyjęciu pielgrzymów na terenie Sanktuarium Św. Faustyny w Ostrówku.
 • Dziękujemy Hurtowni Państwa Olekasiak za napoje i wiozącym napoje p. Tadeuszowi i p. Andrzejowi z bliskimi.
 • Ogromne słowa wdzięczności kierujemy do patronatu medialnego: naszego tygodnika Idziemy, telewizji Salvenet i Radia Warszawa oraz tygodnika Niedziela i Gość Niedzielnego.

 Dziękujemy  Panu Bogu za dar tegorocznego pielgrzymowania do Domu Św. Faustyny w Ostrówku! 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Adres

Siostry Jezusa Miłosiernego
Dom Św. Faustyny
ul. Św. Faustyny 5
05-205 Ostrówek

Numer konta:

PL 88 1600 1462 1817 7333 6000 0008

Polityka prywatności