domfaustyny.pl/6835Dom Św. Faustyny
Dom Św. Faustyny
Ostrówek, Św. Faustyny 5
Rekolekcje Lectio Divina - Droga uczniostwa
11-19 czerwca 2020 roku, Dom św. Faustyny w Ostrówku

DROGA UCZNIOSTWA,

czyli

rekolekcje Lectio Divina ze św. Markiem, św. Mateuszem, św. Łukaszem i św. Janem

W Domu św. Faustyny chcemy zaproponować możliwość formacji ucznia na drodze Lectio Divina.

Lecio Divina z j. łać. oznacza Boże Czytanie. Jest to forma modlitwy polegająca na pogłębionej i systematycznej lekturze Pisma św., która ma moc kształtować nas samych i naszą codzienność. Rozwój tej praktyki w Kościele sięga późnego średniowiecza, jednak w XV w. prawie całkowicie zamierała. Jej odrodzenie nastąpiło w XX w., m. in. dzięki Konstytucji Dogmatycznej o Objawieniu Bożym („Dei Verbum”) Soboru Watykańskiego Drugiego.

W Polsce głównym miejscem, choć nie jedynym, propagującym Lectio Divina jest Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatorianów w Krakowie. Korzystając z ich doświadczenia proponujemy drogę rozwoju bycia uczniem Chrystusa modląc się poszczególnymi Ewangeliami w ośmiodniowych rekolekcjach, stąd oryginalny tytuł tych rekolekcji: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego”. Po ich przeżyciu, można skorzystać z rekolekcji:. „pogłębienie ”.

W Domu św. Faustyny rekolektanci decydujący się na I-IV etapów rekolekcji „Droga ucznia” będą korzystać z nagranych wprowadzeń rekolekcyjnych ks. Krzysztofa Wonsa SDS, wydanych przez Studio Katolik. Rekolekcje te odbywają się w pełnym milczeniu oraz z towarzyszeniem duchowym.

I etap - "Lectio Divina ze św. Markiem" jest etapem formacji chrześcijańskiej dla osób wszystkich stanów w Kościele. Pójdziemy drogą Dwunastu, którzy zafascynowali się Jezusem. Chcą Go naprawdę poznać. Wybierają Go jako Mistrza i Pana swojego życia. Towarzyszą Mu od momentu, kiedy zostali przez Niego wybrani. Usiłują być z Nim także w momencie nadchodzącego kryzysu. Pójdziemy drogą ucznia, który także w pewnym momencie gubi Jezusa, oddala się, traci w swoim życiu z Nim kontakt: nie rozumie Go, buntuje się przeciw cierpieniu, nie zgadza się na Jezusa, który kwestionuje jego oczekiwania i nadzieje. Jest to także droga ucznia, który zapiera się i zdradza Jezusa, odnajduje Go na nowo, ponawia swój wybór i rozpoczyna z Nim nowe życie.(ze strony: www.sklep.katolik.pl)

II etap - "Lectio Divina ze św. Mateuszem są drugim etapem formacji chrześcijańskiej dla osób wierzących wszystkich stanów w Kościele. Jest to propozycja rekolekcji na drugi rok wspólnego zgłębiania Słowa Bożego, które ma zakiełkować w naszym życiu i wydać konkretne owoce. Podejmując tę drogę należy zadbać o momenty pustyni, potrzebne na czas modlitwy Słowem Bożym, a także spotkania z kierownikiem duchowym, aby rozeznawać i obiektywizować doświadczenia rodzące się na osobistej modlitwie.(ze strony: www.sklep.katolik.pl)

III etap - "Lectio Divina ze św. Łukaszem" - po rekolekcjach z św. Markiem i św. Mateuszem oddajemy się prowadzeniu Łukasza. Dlaczego trzeci ewangelista postanowił jeszcze raz „zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać”? Jakie przesłanie zawarł w Ewangelii? Łukasz chce towarzyszyć wierzącym, którzy po okresie rzetelnej katechezy potrzebują pogłębienia i poszerzenia horyzontów wiary. Pomaga im przeżywać wiarę w obrębie osobistej historii życia i w obrębie wydarzeń, w których zanurzeni są „dzisiaj”. Łukasz chce, aby uczeń potrafił odczytywać rzeczywistość „oczami” Jezusa i razem z Nim ją ewangelizował. Zapraszamy do przemodlenia trzeciej Ewangelii na drodze lectio divina – wielowiekowej tradycji modlitwy zakorzenionej w Biblii.(ze strony: www.sklep.katolik.pl)

IV etap - "Lectio Divina ze św. Janem"- rekolekcje lectio divina ze św. Janem są zaproszeniem do przemodlenia w świetle Słowa Bożego osobistej wiary w Jezusa – Mistrza i Oblubieńca. Wieńczą one cykl formacji: cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijanina. Rozważając treść ewangelii św. Jana zastanawiamy się: Kim jest Jezus? Pytanie to przebrzmiewa na stronicach czwartej Ewangelii, łącząc się ściśle z innym pytaniem – o samego ucznia, o jego relację z Mistrzem i Przyjacielem. Ma ono bardzo osobisty wydźwięk: „Kim jest dla mnie Jezus?”. Wgłębiając się w tekst Janowy, czujemy, jak Słowa Jezusa przeszywają serce ucznia, docierając do jądra jego egzystencji i prowokując do życiowej odpowiedzi. Jest to pytanie o wiarę, która polega nie tyle na intelektualnym uznaniu w Jezusie Syna Bożego, ile na przyjaźni z Tym, który przemienia osobowość i sprawia, że uczeń doświadcza nowych narodzin. (ze strony: www.sklep.katolik.pl)

Informacje organizacyjne:

Dokument został dodany dnia 4.02.2020 o 20.30, ostatnio aktualizowany 28.03.2020 o 12.22