Siostry Jezusa Miłosiernego

Przy Domu św. Faustyny pracują Siostry Jezusa Miłosiernego. Obecnie są to: s. Rachela Waszkiewicz i s. Helena Obzut. W tym szczególnym miejscu przede wszystkim dbają o Dom św. Faustyny, ale także: oprowadzają pielgrzymów, obsługują sekretariat Domu Pielgrzyma, organizują oraz prowadzą rekolekcje i dni skupienia. Swoją modlitwą i pracą wypraszają potrzebne łaski dla świata i pojedynczych osób.

Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego jest założone przez bł. ks. Michała Sopoćkę – spowiednika św. Faustyny Kowalskiej. Ich życie wspólnotowe rozpoczęło się w 1947 r. w Myśliborzu (Województwo Zachodnio – Pomorskie). Św. s. Faustynę traktują jako duchową Matkę. Charyzmatem Sióstr Jezusa Miłosiernego jest głoszenie, wypraszanie i uwielbienie Miłosierdzia Bożego. Siostry podejmują różnorodne działania i prace wynikające z charyzmatu Zgromadzenia, odpowiadając na potrzeby współczesnego świata i Kościoła.

Adres

Siostry Jezusa Miłosiernego
Dom Św. Faustyny
ul. Św. Faustyny 5
05-205 Ostrówek

Numer konta:

PL 88 1600 1462 1817 7333 6000 0008

Polityka prywatności